Erfaringer

Vejledning, kurser og implementering.

Tak for jeres interesse for Fablab i undervisningen. Her følger kort, hvad vi kan gøre for jer angående implementeringer i undervisningen.

Siden jeg som gymnasielærer tilbage i 2007 sammen med en kollega vandt titlen som Danmarks bedste gymnasielærer (http://goo.gl/9zZmfa) har jeg afholdt kurser i produktorienteret undervisning.

Jeg har gennem årene udviklet en række didaktiske modeller for undervisning, f.eks. F^3 (forundring, forskning, formidling – se mit oplæg fra Danskernes Akademi her: https://youtu.be/RFSZZFKYS4Q ) og senest EduTech Model for Mindset – som er et grundlæggende redskab for planlægning og udførelse af produktorienteret undervisning med milepælsstyring af projekter mv.

Omkring 2009 begyndte jeg at undervise i brugen af 3D printere og andre produkthjælpsteknologier, der kan afhjælpe elevernes manglende håndværksmæssige evner, så fokus kan holdes på det faglige uden at gå på kompromis med kvaliteten af resultaterne. Siden 2010 har jeg undervist mere end 200 lærere (fra mere end 30 skoler og gymnasier) på kursus hos Sciencetalenter i praktisk brug af 3D printere og jeg har leveret og installeret mere end 200 3D printere i det danske undervisningslandskab.

Jeg har Danmarks største samling af forskellige 3D printere – fordi markedet stadig er umodent og rigtig mange af maskinerne ikke er velegnede til undervisning. Der skal kysses en del frøer i ret mange timer, før man finder en kvalitets-3D-printer-prins.

Som Regionalleder hos NTS-centret med ansvar for Region Sjælland var jeg med til at yde økonomisk støtte og vejledning til opstart af de første Makerspaces og Fablabs på Sjælland (http://fablabdanmark.dk/), samt til at indkøbe og distribuere materiale til laser scanning og arbejde med 3D i matematik og fysik.

Hos Antvorskov Skole arbejdede jeg på et to-årigt projekt med implementering af min model for produktbaseret arbejde (www.edutechlab.dk). Skolen er en stor kommuneskole fra en halvfattig kommune og havde ikke tidligere været i stand til at deltage. Allerede første år kom skolen i finalen med enkelte projekter (http://slagelse.tv/?poditemid=26223&tagsid=) og på andet år var mere end 100 elever fra 7 og 8 klasse i semifinalen i Unge forskere og at skolen satte sig på 9 præmier i finalen (http://scienceiforum.dk/unge-forskere-8-16-%C3%A5r). Resultatet var opnået ved, at lærerne stringent anvendte EduTech Model of Mindset i undervisningen, så elevernes entreprenante evner blev styrket. Halvdelen af finalisterne var i øvrigt inden projektets start blevet erklæret uegnede til gymnasiet.

Jeg har de sidste 3 år arbejdet som ekspert for EU (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html -ekspert nummer EX2013D135806) og har derigennem udvidet mit netværk. Således har jeg afholdt kurser på den internationale skole i Uggle, Bruxelles og hjulpet med deres implementering af et FabLab, samt været rådgiver for projekter i Ungarn, Portugal og senest Finland, hvor jeg skal afholde en række af workshops i efteråret.

Jeg underviser i linjefaget Natur & Teknologi på UC Lillebælt, hvor jeg har udviklet undervisningsvejledningen for faget og ført det første hold til eksamen (normtallet for kursisterne var 12- de var dygtige). I år underviser jeg lærere fra Kolding, Fredericia og Vejle kommune i Natur & Teknologi. Det er vældigt sjovt og lærerne bliver opdaterede på brugen af den nyeste undervisningsteknologi, bl.a. laserskæring og programmering af selvbyggede robotter.

Apropos laserskæring, så er jeg i gang med at levere et lille FabLab til Dokk1 (https://dokk1.dk/) – hvor eduART maskinerne bliver hjertet. eduART er en lille fiks laserskærer, jeg får produceret i Kina, hvorefter jeg monterer sikkerhedsløsninger og opgraderinger på mit lille værksted i Faaborg eller i samarbejde med det social-økonomiske værksted i Aarhus. Den første kunde (af en tidlig prototype) var Bork Havn efterskole, hvor souschef Heine Ravnholt brillerer – se noget af hans arbejde på hans twitter konto. (https://twitter.com/hein0170).

Hvad kan jeg så tilbyde jer?

Foredrag om udviklingen inden for udvalgte teknologier, f.eks. 3D-print inden for arkitektur og lægevidenskab (først afholdt for IDA i april, 2015) eller tilsvarende.

Foredrag om udvikling inden for læring og hjerneoptimering (skriver pt. på en artikel: A26494: “Everyday Enhancement”: Parents and professionals making decisions about drug treatment of minors for problems with learning and behaviour” sammen med professor Ilina Singh fra Oxford University og Phd Imre Bard, fra London School of Economics.).

Foredrag om didaktikken bag FabLabs, f.eks. i forbindelse med samarbejde på tværs af folkeskoler og gymnasier (afholdte senest for Bjerringbro gymnasium).

Levering af maskinpark og introduktionskursus i didaktisk og teknisk brug (senest afholdt og leveret for Viborg gymnasium, i september yderligere Rødkilde gymnasium og Lyngby HTX).

Planlægning og implementering af et FabLab af varierende størrelse, som f.eks. på Antvorskov Skole, på Europaskolen i Bruxelles – eller hvis penge ikke er en begrænsning – i stil med hvad jeg har opbygget hos Sciencetalenter.

Didaktisk design for paradigmeskift i undervisning. Sparring tæt ved ledelsen omkring ændringer af undervisningsformer og skemaer, materialebrug, kompetenceafklaring mv.

Anbefalinger og rådgivning i forbindelse med indkøb af materiale og maskiner fra 3’de part.

Serier af fag- og virkemiddel specifikke kurser, fra google apps for education over NAO robotter, 3D printning, laserskæring, bioteknologi, biohacking og deltagelse i nationale og internationale konkurrencer mv. Over 20 eftermiddagskurser, der alle har været afholdt gentagende gange inden for de sidste to år.

Hvis i vil vide mere, er i velkommen til at kontakte mig på:

peter@eduard.dk +4526438790

For referencer, kontakt:

Fhv. talentchef, nu Rektor, Rosborg Gymnasium, Hanne Hautop: +4527771300, rektor@rosborg-gym.dk

Projektleder og konsulent UC Lillebælt, Anette Lauridsen: +4523837948, anla4@ucl.dk

Leder af læring og international projekter, Sheena Laursen: +4540543713, sheenal@experimentarium.dk

Strategisk IT-konsulent, NTS-centeret, Tommy Byskov Lund: +45 24889622, tbl@nts-centeret.dk