KURSER OG UNDERVISNING

Vi har mere end 20 års og utallige timers erfaring med kurser, foredrag, camps mm. Vi elsker at dele vores passion og nørde igennem med andre dedikerede entusiaster.

Vores kursuskatalog omfatter alt fra service- og brugerkurser inden for laserskæring og 3D-print til deciderede camps inden for forskellige videnskabelige emner og teknikker.

HUSK! Vi skræddersyer gerne et kursus eller foredrag, så det passer til dit event. Send en mail til peter@eduard.dk eller ring direkte på 72232001.

SERVICE- OG SIKKERHEDSKURSUS

BRUG OG VEDLIGEHOLD AF LASERSKÆRERE

Kursusbeskrivelse:

Kurset gennemgår grundigt og i detaljer tilslutning, opsætning, rettidig daglig vedligehold og kalibrering af jeres laserskærer.

Vi går også i dybden med sikkerheden i forbindelse med mere avanceret brug og vedligehold; inkl. håndtering af reservedele og vurdering af forbrugsmaterialer.

Der udarbejdes en lokal forankret serviceplan, der matcher jeres forventelige brug, behov og ønsker.

Fagligt niveau: For pedeller, relevante undervisere, superbrugere og evt. særligt interesserede elever

Varighed: 1,5-3 timer

Sted: Hos bruger

Underviser: Peter Eduard eller Peter Krukow

Pris: 3.500 kr. (prisen er inkl. rabat ved køb af laserskærer hos eduard.dk)

BRUGER- OG INSPIRATIONSKURSUS

AVANCERET BRUG AF MAKER TEKNOLOGIER

Kursusbeskrivelse:

Brugerkursus i laserskæring og maker-teknologier med fokus på FabLab-udstyr.

Kurset er tilrettelagt over to dage med minimum en måned mellem kursusdagene, hvor kursisterne skal bruge mindst et par timer med egne projekter. Begge dage er målrettet lærerkollegiet.

Første del af kurset fokuserer på den tekniske anvendelse af laserskæreren og på maskinen som lærerens pædagogiske redskab.

Anden del af kurset fokuserer på den fagdidaktiske brug af laserskæreren og på maskinen som didaktisk redskab.

Vi gennemgår kompetence-fokuseret brug af maker-teknologi (laserskærere, cnc-maskiner, vinylskærere, 3d-printere mm) og kommer med fagspecifikke nedslag. Med mindre andet aftales på forhånd, bliver der fokuseret på fagene matematik, historie, naturfag og håndværk og design.

Ved mere end 8 deltagere, vil der være to undervisere.

Fagligt niveau: For undervisere, elever og evt. andre superbrugere.

Varighed: 2 dage (2 x 5-7 timer)

Sted: Hos bruger

Underviser: Peter Eduard eller Peter Krukow

Pris: 13.650 kr. (rabat ved køb af laserskærer hos eduard.dk)

AVANCERET BRUG AF MICROBIT

INTERAKTION MELLEM MICROBIT OG EKSTERNE ENHEDER

Kursusbeskrivelse:

Kursusbeskrivelse: Kurset fokuserer på bedre brug af og interaktion mellem microbit og eksterne enheder som sensorer; fx fugtighedsmålere, motorstyring mm. Kurset gennemgår brugen af h-broer til avanceret styring af strømkrævende tilbehør.

Der udleveres en 20 sider microbit-manual i forbindelse med kurset.

Fagligt niveau: For lærere og elever, der allerede er eksisterende brugere af microbits

Varighed: 1 dag (5-7 timer)

Sted: Hos bruger

Underviser: Peter Eduard eller Gitte Bailey Hass

Pris: 13.600 kr. (rabat ved køb af laserskærer hos eduard.dk)

FRA IDE TIL FÆRDIGT PRODUKT

FÅ MERE GLÆDE AF SKOLENS MASKINPARK

Kursusbeskrivelse:

Opdag hvilke tanker og processer, der ligger bag et færdigt designet produkt. Med fokus på proces, slutprodukt og formidling af både proces og produkt.

Kurset træner eleverne i at se og i vigtigheden af skitser og prototyper. Og udforsker deres evne til at tænke og arbejde selvstændigt og kreativt. Forløbet understøtter elevernes kunstneriske autencitet og lader dem opleve glæden ved learning by doing.

Slutproduktet kan være aftalt på forhånd, men kan også være individuelt fra elev til elev. Det er arbejdet fra rå, todimensionel skitse til konkret færdigt og brugbart produkt, der er kernen.

Kurset giver eleverne færdigheder i ideskabelse, visualisering, konkretisering, beregning og praktisk udførelse af eget design.

Kurset er samtidigt tænk som inspiration til udvalgte undervisere, der arbejder med fx laserskærere i deres undervisning. Det kunne være i fagene håndværk og design, matematik mfl..

Fagligt niveau: Kan tilrettelægges efter behov.

Varighed: 1 dag (5-7 timer)

Sted: Hos bruger

Underviser: Stina Lind og James Egan

Om: Stina Lind og James Egan har siden 2011 været selvstændige med eget brand, værksted og showroom. De er begge uddannede smykkedesignere John Cass Faculty of Art, Media and Design – London Metropolitan University og har desuden en bachelorgrad i guld- og sølvsmedekunst fra RMIT University.

Pris: 12.500 kr. (rabat ved køb af laserskærer hos eduard.dk)

DESIGNLEDELSE

FOREDRAG OG WORKSHOP

Kursusbeskrivelse:

Moderne evidensbaseret didaktik med fokus på produktorienteret afprøvning af kompetencer, som kan stille store krav til planlægning og ledelse af undervisningstid og forløb.

På workshoppen gennemgår vi det nyeste inden for relevant didaktik og arbejder med de krav, der er til tidsforbrug, materialer og arbejdsrum og relevante teknologier.

Vi fokuserer på mulige syneriger med lokale og nationale arrangementer, events og konkurrencer og arbejder med tværinstitionelle koordinereringer af længerevarende forløb.

Fagligt niveau: Ledere på folkeskole- ungdomsskole- og kommunalt niveau

Varighed: Aftenevent (1-3 timer)

Sted: Hos bruger

Underviser: Peter Eduard

Pris: 8.500 kr.

DESIGN I PLAN OG RUM

AUTODESK FUSION 360

Kursusbeskrivelse:

Begynderkursus i undervisning af 2d- og 3d-design på skoleniveau. På kurset lærer man at oprette design på baggrund af eksisterende tegninger eller billeder og at fremstille egne designs fra starten og frem til udprintning på 3d-printer, udskæring på laserskærer eller fræsning på cnc-maskine.

Kurset er særligt velegnet til undervisere med fokus på elever med danskfaglige udfordringer (skrive-læsning) eller elever, der på anden vis er skoletrætte.

Fagligt niveau: Undervisere med udskolingsfag eller sløj-/håndværk og design-faglige kompetencer eller for undervisere på ungdomsuddannelsesniveau.

Varighed: 1 dag (5-7 timer)

Sted: Hos bruger

Underviser: Peter Eduard, Peter Krukow eller Gitte Bailey Hass

Pris: 13.650 kr. 

KREATIV DESIGNPROCES

WORKSHOP OM DESIGN OG MATERIALE FORSTÅELSE

Kursusbeskrivelse:

Workshoppen er praktisk og håndværksmæssig orienteret. Vi undersøger, hvad design er, kan og bør være.

I vil prøve kræfter med idegenerering, kreative designprocesser og formgivning. Vi tager udgangspunkt i udnyttelsen af genbrugelige materialetyper som plastik, metal, tekstiler, papir og lignende.

Vi går på opdagelse i materialernes egenskaber og kvaliteter og kobler disse med et kreativt designobjekt/produkt, som hver deltager færdiggør i løbet af workshoppen.

Fokus er på en bred tilgang til design og formgivning. I vil få kendskab til håndtering og bearbejdning af de forskellige materialetyper, fx lodning, vakuumformning, boring, savning, slibning mm.

Vi vejleder og guider jer i de forskellige processer, der skal give jer et dybere indblik i designtænkning og kreativitet til brug fremadrettet i undervisningen af både børn og voksne.

Ved kursusdagens afslutning har I hver især frembragt et æstetisk og fungerende produkt. Produktet er designet med brug af skolens designcirkel, er produceret af affald/ressourcer og ved hjælp af relevante teknologier og værktøjer.

Fagligt niveau: Kan tilrettelægges efter behov.

Varighed: 1 dag (5-7 timer)

Sted: Hos bruger

Underviser: Stina Lind og James Egan

Om: Stina Lind og James Egan har siden 2011 været selvstændige med eget brand, værksted og showroom. De er begge uddannede smykkedesignere John Cass Faculty of Art, Media and Design – London Metropolitan University og har desuden en bachelorgrad i guld- og sølvsmedekunst fra RMIT University.

Pris: 12.500 kr.

KURSER & UNDERVISNING

Vi har mere end 20 års og utallige timers erfaring med kurser, foredrag, camps mm. Vi elsker at dele vores passion og nørde igennem med andre dedikerede entusiaster.

Vores kursus katalog omfatter alt fra service- og brugerkurser inden for laserskæring og 3D-print til deciderede camps inden for forskellige videnskabelige emner og teknikker.

HUSK! Vi skræddersyer gerne et kursus eller foredrag, så det passer til dit event. Send en mail til peter@eduard.dk eller ring direkte på 2643 8790

SERVICE- OG SIKKERHEDSKURSUS

BRUG OG VEDLIGEHOLD AF LASERSKÆRERE

Kurset gennemgår grundigt og i detaljer tilslutning, opsætning, rettidig daglig vedligehold og kalibrering af jeres laserskærer.

Vi går også i dybden med sikkerheden i forbindelse med mere avanceret brug og vedligehold; inkl. håndtering af reservedele og vurdering af forbrugsmaterialer.

Der udarbejdes en lokal forankret serviceplan, der matcher jeres forventelige brug, behov og ønsker.

Fagligt niveau: For pedeller, relevante undervisere, superbrugere og evt. særligt interesserede elever

Varighed: 1,5-3 timer

Sted: Hos bruger

Underviser: Peter Eduard eller Peter Krukow

Pris: 3.500 kr. (prisen er inkl. rabat ved køb af laserskærer hos eduard.dk)

BRUGER- OG INSPIRATIONSKURSUS

AVANCERET BRUG AF MAKER TEKNOLOGIER

Kursusbeskrivelse: Brugerkursus i laserskæring og maker-teknologier med fokus på FabLab-udstyr.

Kurset er tilrettelagt over to dage med minimum en måned mellem kursusdagene, hvor kursisterne skal bruge mindst et par timer med egne projekter. Begge dage er målrettet lærerkollegiet.

Første del af kurset fokuserer på den tekniske anvendelse af laserskæreren og på maskinen som lærerens pædagogiske redskab.

Anden del af kurset fokuserer på den fagdidaktiske brug af laserskæreren og på maskinen som didaktisk redskab.

Vi gennemgår kompetence-fokuseret brug af maker-teknologi (laserskærere, cnc-maskiner, vinylskærere, 3d-printere mm) og kommer med fagspecifikke nedslag. Med mindre andet aftales på forhånd, bliver der fokuseret på fagenen matematik, historie, naturfag og håndværk og design.

Ved mere end 8 deltagere, vil der være to undervisere.

Fagligt niveau: For undervisere, elever og evt. andre superbrugere.

Varighed: 2 dage (2 x 5-7 timer)

Sted: Hos bruger

Underviser: Peter Eduard

Pris: 13.650 kr. pr. dag (rabat ved køb af laserskærer hos eduard.dk)

AVANCERET BRUG AF MICROBIT

INTERAKTION MELLEM MICROBIT OG EKSTERNE ENHEDER

Kurset fokuserer på bedre brug af og interaktion mellem microbit og eksterne enheder som sensorer; fx fugtighedsmålere, motorstyring mm. Kurset gennemgår brugen af h-broer til avanceret styring af strømkrævende tilbehør.

Der udleveres en 20 sider microbit-manual i forbindelse med kurset.

Fagligt niveau: For lærere og elever, der allerede er eksisterende brugere af microbits

Varighed: 1 dag (5-7 timer)

Sted: hos bruger

Underviser: Winnie Thorstensen

Om: Winnie Thorstensen er leder af makerspaces’ne på Læringshuset Nærheden i Høje Taastrup. Winnie var en af de første herhjemme, der underviste og afholdt kurser i brug af microbit. Hun er en erfaren underviser, der bla har undervist lærere hos UC Lillebælt og CFU/Absalon. Samtidig er hun en notorisk technørd og behersker alle makerteknologierne.

Pris: 13.650 kr.

FRA IDE TIL FÆRDIGT PRODUKT

FÅ MERE GLÆDE AF SKOLENS MASKINPARK

Opdag hvilke tanker og processer, der ligger bag et færdigt designet produkt. Med fokus på proces, slutprodukt og formidling af både proces og produkt.

Kurset træner eleverne i at se og i vigtigheden af skitser og prototyper. Og udforsker deres evne til at tænke og arbejde selvstændigt og kreativt. Forløbet understøtter elevernes kunstneriske autencitet og lader dem opleve glæden ved learning by doing.

Slutproduktet kan være aftalt på forhånd, men kan også være individuelt fra elev til elev. Det er arbejdet fra rå, todimensionel skitse til konkret færdigt og brugbart produkt, der er kernen.

Kurset giver eleverne færdigheder i ideskabelse, visualisering, konkretisering, beregning og praktisk udførelse af eget design.

Kurset er samtidigt tænk som inspiration til udvalgte undervisere, der arbejder med fx laserskærere i deres undervisning. Det kunne være i fagene håndværk og design, matematik mfl..

Fagligt niveau: Kan tilrettelægges efter behov.

Varighed: 1 dag (5-7 timer)

Sted: Hos jer

Undervisere: Stina Lind og James Egan

Om: Stina Lind og James Egan har siden 2011 været selvstændige med eget brand, værksted og showroom. De er begge uddannede smykkedesignere John Cass Faculty of Art, Media and Design – London Metropolitan University og har desuden en bachelorgrad i guld- og sølvsmedekunst fra RMIT University.

Pris: 12.500 kr

DESIGNLEDELSE

FOREDRAG OG WORKSHOP

Moderne evidensbaseret didaktik med fokus på produktorienteret afprøvning af kompetencer, som kan stille store krav til planlægning og ledelse af undervisningstid og forløb.

På workshoppen gennemgår vi det nyeste inden for relevant didaktik og arbejder med de krav, der er til tidsforbrug, materialer og arbejdsrum og relevante teknologier.

Vi fokuserer på mulige syneriger med lokale og nationale arrangementer, events og konkurrencer og arbejder med tværinstitionelle koordinereringer af længerevarende forløb.

Faglig niveau: Ledere på folkeskole- ungdomsskole- og kommunalt niveau

Varighed: aftenevent (1-3 timer)

Sted: hos bruger

Underviser: Peter Eduard

Pris: 8.500 kr.

DESIGN I PLAN OG RUM

AUTODESK FUSION 360

Begynderkursus i undervisning af 2d- og 3d-design på skoleniveau. På kurset lærer man at oprette design på baggrund af eksisterende tegninger eller billeder og at fremstille egne designs fra starten og frem til udprintning på 3d-printer, udskæring på laserskærer eller fræsning på cnc-maskine.

Kurset er særligt velegnet til undervisere med fokus på elever med danskfaglige udfordringer (skrive-læsning) eller elever, der på anden vis er skoletrætte.

Fagligt niveau: undervisere med udskolingsfag eller sløj-/håndværk og design-faglige kompetencer eller for undervisere på ungdomsuddannelsesniveau

Varighed: 1 dag (5-7 timer)

Sted: hos bruger

Underviser: Heine Ravnholt

Om: Heine Ravnholt har mange år erfaring som underviser på en efterskole for elever med læse-stave-vanskeligheder. Heine er avanceret bruger af Autodesk Fusion 360 og af alle de tilstødende teknologier og har bla udgivet en serie youtube-videoer og specifikke øvelser i brug af Autodesk Fusion 360. Heines elever arbejder til hverdag med 3d-printere, laserskærere og cnc-maskiner som en naturlig del af deres kompetanceafprøvning.

Pris: 13.650 kr.

KREATIV DESIGNPROCES

WORKSHOP OM DESIGN OG MATERIALE FORSTÅELSE

Workshoppen er praktisk og håndværksmæssig orienteret. Vi undersøger, hvad design er, kan og bør være.

I vil prøve kræfter med idegenerering, kreative designprocesser og formgivning. Vi tager udgangspunkt i udnyttelsen af genbrugelige materialetyper som plastik, metal, tekstiler, papir og lignende.

Vi går på opdagelse i materialernes egenskaber og kvaliteter og kobler disse med et kreativt designobjekt/produkt, som hver deltager færdiggør i løbet af workshoppen.

Fokus er på en bred tilgang til design og formgivning. I vil få kendskab til håndtering og bearbejdning af de forskellige materialetyper, fx lodning, vakuumformning, boring, savning, slibning mm.

Vi vejleder og guider jer i de forskellige processer, der skal give jer et dybere indblik i designtænkning og kreativitet til brug fremadrettet i undervisningen af både børn og voksne.

Ved kursusdagens afslutning har I hver især frembragt et æstetisk og fungerende produkt. Produktet er designet med brug af skolens designcirkel, er produceret af affald/ressourcer og ved hjælp af relevante teknologier og værktøjer.

Fagligt niveau: Kan tilrettelægges efter behov.

Varighed: 1 dag (5-7 timer)

Sted: Hos bruger

Underviser: Stina Lind og James Egan

Om: Stina Lind og James Egan har siden 2011 været selvstændige med eget brand, værksted og showroom. De er begge uddannede smykkedesignere John Cass Faculty of Art, Media and Design – London Metropolitan University og har desuden en bachelorgrad i guld- og sølvsmedekunst fra RMIT University.

Pris: 12.500 kr.