Peter Eduard

PIC: 931317274

Chefkonsulent med fokus på innovationsbaseret udvikling og undervisning.

Peter Eduard

Mere end 25 års dokumenteret erfaring med undervisning fra folkeskole til universitetsniveau.

Mere end ti års erfaring med udarbejdelse af strategier inden for uddannelse og undervisning.

Stor erfaring med udvikling og forandringsprocesser inden for uddannelsesområdet.
God erfaring med ledelse, herunder ledelse af mellem- og projektledere.

Erfaring med tværfagligt samarbejde i undervisningssektoren såvel som i kommunalt og politisk regi.

Kernekompetencer:

– En af Danmarks bedste undervisere; med både formel og uformel anerkendelse.

– Udvikling, strategisk planlægning og implementering af nye uddannelsesparadigmer, nationalt såvel som    internationalt.
– Kan skabe og sætte rammerne op for en velfungerende enhed, herunder kultur og holdånd.
– Stærk kommunikator og formidler.
– Kan samarbejde tværfagligt og kan også begå mig inden for regionale og politiske udvalg.
– Inddrage interessenter og aktører i processerne omkring projekter og beslutninger.

Karriereforløb:

Direktør – Chefkonsulent

Producent af didaktiske værktøjer – EduTechLab. På baggrund af mine erfaringer fra kunder og kursister har jeg løbende produceret højteknologiske didaktiske redskaber, herunder laserskærere og 3D printere.

EduTechLab  – producent

Den mest markante mangel på praktiske og konstruktive værktøjer oplevede jeg hos en af mine klienter, Slagelse Kommune. Efter en grundig analyse blev behovet kortlagt, men der var ikke løsninger på markedet, der matchede den økonomiske virkelighed og undervisningsverdenens specifikke krav og forventninger. Således startede min egen produktion af eduART-serien af laserskærere, der nu er Danmarks mest solgte serie af laserskærere, med over 40 modeller leveret. At designe et didaktisk værktøj fra bunden af giver en spændende og omvendt tilgang til didaktik, der sammen med min nære sparring med kunderne (og de halvårlige netværksdage jeg afholder om laserskæring for kunder) været meget lærende.

Resultater:

Samlet et godt hold af ansatte og systematiseret en supply chain, der gør det muligt at levere individuelt tilpassede teknologier til langt under markedsprisen. Indtjeningen på området har næsten udelukkende ligget i de medfølgende kurser i Design Thinking, hvorimod selve hardwaren bevidst er holdt billig. Stærkt netværk af kunder, der er aktivt engagerede i sparringen omkring EduTech – at forbedre kvaliteten af undervisningen med hjælp fra den relevante teknologi.

 

Lektor i naturfagsdidaktik, UCL – med speciale i korte og intense ECTS-kurser i fagene Natur/Teknologi, Fysik/Kemi og Biologi

Eksaminator og underviser i liniefagskurser

Som turn-key leverandør af liniefagskurser til UCL har det været en ren fornøjelse at kreere studie- og kursusplaner for liniefag, tilpasset de enkelte kommuners ønsker, men samtidigt underlagt det almene nationale censorkorps. At komprimere et kursusforløb til 1/5 af seminariernes normelle undervisningstid, men samtidigt havde en rekordhøj eksamensdeltagelse og -karakterer (typetallet har i alle år været 12) har været en interessant og inspirerende udfordring.

Resultater:

Kendt i mange kommuner som ”the go to guy”, når det gælder efteruddannelse og problemløsning. Har i stadig udvikling et ”EduTech model for mindset” – en praktisk didaktisk model, der nu anvendes som eksamensskabelon i Natur/Teknologi.

Horizon 2020 og FP7. Horizon 2020 er en afdeling for forskning og innovation med stor bredde i opgaverne og direkte kontakt til afdelingerne under DG Research & Innovation. FP7 er en afdeling for Etik, Uddannelse og velfærd, med ekspertise i uddannelse, teknologi og biologi. Her er der et stærkt internationalt netværk af evaluatorer og gode kontakter til afdelingsledere ved DG research and innovation i EU.

 

EU Ekspertrådgiver

Mine opgaver var gennemgang af EU-ansøgninger herunder formulering og sammenfatning af kommentarer og anbefalinger til Europakommissionen. Jeg har erfaring med hurtig og kompetent gennemlæsning af ’proposals’ og skrivning af sammenfatninger og udtalelser. I stillingen er der stor rejseaktivitet mellem Danmark og Bruxelles og jeg har stor faring i brug af EU’s online portaler.

Resultater:

Her er jeg blevet fuldt opdateret med indsigt i den allernyeste forskning inden for undervisning, didaktik og pædagogik – og ligeledes forskningens retning ind i fremtiden. Efterhånden som jeg er steget i anciennitet ved EU-kommissionen, har min stilling i tiltagende grad været som mødeleder (chair) eller som rapporteur.

 

2013-2015 Slagelse Kommune

Slagelse Kommune er en kommune i Region Sjælland efter Kommunalreformen i 2007. Slagelse Kommune er opstået ved sammenlægning af Hashøj Kommune, Korsør Kommune og Skælskør Kommune. Kommunen har omkring 78.000 indbyggere, herunder er der 30 skoler.Chefkonsulent

Her fungerede jeg som projektleder med ansvaret for indførslen af EduTechLab på Antvorskov Skole. Ud over projektledelse og didaktisk arbejde, udarbejdede jeg workshops for samtlige ansatte på skolen. Vi havde et godt samarbejde med Aalborg Universitet omkring følgeforskning.
Af øvrige opgaver fungerede jeg som ekstern vejleder for specialestuderende og arbejdede med fundraising.

Resultater:

Det åbenlyst synlige resultat af mit arbejde på Antvorskov Skole var at få etableret Antvorskov Skole som et kraft- og væksthus inden for undervisning. Skolen blev den mest vindende skole i landet ved de nationale og internationale konkurrencer.

 

2013-2016 Experimentarium

Under en rejse i USA i 80’erne, besøgte Esben Dragsted en række store science centre. Han var fascineret ved synet af de mange børn og unge, som havde en sjov dag, mens de lærte om naturvidenskab og at stille spørgsmål til verden omkring sig. Han stillede sig selv spørgsmålet: Hvorfor har Danmark ikke et science center? Og dette blev startskuddet til det der i dag er hele Danmarks science center, hvor verden bliver udforsket gennem naturvidenskab og teknologi.

 

Seniorkonsulent

Her fungerede jeg i en deltidsstilling på EU-projektet NERRI (Neural Enhancement: Responsible Research and Innovation). Vi skulle udvikle en IT-strategi og databaser til konsortiets forsøgsresultater, og havde ansvaret for produktion af materialer og kommunikation til undervisningsmiljøerne i de 11 deltagerlande. Jeg fungerede ydermere som teknisk konsulent.

Resultater:

Erfaring med tværnationalt samarbejde og skrivning af fælles ’deliverables’.
Jeg var medforfatter på ansøgningen (FP7).

 

2012-2013  DTI, Dansk Teknologisk Institut, Center for robotteknologi

Teknologisk Institut hjælper over 10.000 virksomheder med at løfte udviklingen indenfor mange tekniske områder. I løbet af 2015 har DTI hjulpet 8.400 danske virksomheder ved at omsætte ny viden og teknologi til reel værdi. De virksomheder, som DTI har hjulpet, har desuden være geografisk fordelt over hele landet.

 

Seniorkonsulent

Her opstartede jeg en afdeling for undervisningsteknologi – en udløber af sektionen for velfærdsteknologi.

 

2010-2013 Nationale Center for Undervisning, NTS-Center Sjælland

Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed blev vedtaget ved lov i 2009 på baggrund af anbefalinger i rapporten ”Et fælles løft” (Undervisningsministeriet, 2008). Centerets formål er at støtte, indsamle, understøtte og yde støtte til lærere og ledere i arbejdet med undervisning i natur, teknik og sundhed.

 

Regional Leder

Her fik jeg op startet en ny organisation og havde ansvaret for afdelingen NTS-Center Sjælland.
Min rolle var at være den karismatiske og hjælpende samler. Målet var at opbygge et blivende fagligt netværk dækkende formelle og uformelle institutioner i hele regionen. Målet blev nået igennem uformel ledelse og understøttelse af skole- og gymnasieledere samt andre aktører på de hundrede af institutioner, jeg fik med i netværket. Samtidig udarbejdede jeg en national strategi for naturfaglige netværk og et hertil hørende materiale i mødeledelse og -afholdelse for kommunale naturfags-koordinatorer.

Vi havde hovedsageligt projektansatte og styrede 21 projektledere fordelt over hele landet. Her fik jeg bl.a. stor erfaring med økonomi- og budgetstyring i offentlige systemer og skulle balancere mellem lokale, kommunale og regionale behov. Jeg stod ligeledes for fondsansøgninger og projekt-godkendelser og fik i perioden stor erfaring med begrebet primadonnaledelse.

 

2008-2012 Assens Kommune

Assens Kommune er en kommune i Region Syddanmark efter Kommunalreformen i 2007. Ny Assens Kommune består af Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg og Aarup Kommune.

Kommunen har ca. 41.000 indbyggere.

 

Udvikler og kursusafholder

Vores fokus var på at genvinde glæden og begejstringen ved undervisningen og give plads til helt nye aktiviteter, på trods af et næsten ikke eksisterende budget. Vi indførte Science netværk og afholdelse af et årligt Science Cup, der stadigvæk afholdes med stor succes.

 

2008-2009 Faaborg kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune er en kommune i Region Syddanmark efter Kommunalreformen i 2007. Kommunen opstod ved sammenlægning af Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og Årslev Kommune.
Kommunen har ca. 51.000 indbyggere.


Styregruppemedlem
,

’Masterplan for Faaborg – de næste 20 år’

Jeg deltog som helt almindelig borger til samtlige møder i gruppen. Jeg tænkte stort og var således med til at facilitere fremskridt i samarbejde med de andre i styregruppen.
Jeg fandt en lille park på cirka 40 kvm som kommunen havde glemt, den ejede. Der står nu nogle bænke, kombineret med lidt belysning og en dejlig græsplæne.

 

2005 -2010 Faaborg Gymnasium

Faaborg Gymnasium er et moderne og velindrettet gymnasium, placeret usædvanligt naturskønt i udkanten af Faaborg for foden af Svanninge Bakker. Vore elever kommer ikke blot fra Faaborg, men fra et større område på Sydfyn. Gymnasiet har ca. 350 elever.

 

Gymnasielærer og konsulent

Mit faglige bidrag var den didaktiske ændring af undervisningen, som blev blivende og fuldstændigt ændrede undervisningen i faget Naturvidenskabelige Metoder. Fra udelukkende at gælde mit hold, blev metodikken langsomt spredt ud og bruges nu på alle linjerne. Det var også i denne tid jeg som underviser og konsulent blev kåret som Danmarks bedste naturvidenskabelige underviser af undervisningsministeren. Efterfølgende vandt det danske hold “Europamesterskaberne” i -Science on Stage- i Grenoble.

Min største bidrag til Faaborg Gymnasium var nok den markante elevfremgang gennem den stærke promovering af vores undervisning. Efter min ansættelse med ⅓ konsulentstilling, steg gymnasiets optag med 24% over 3 år – heraf 38% i naturfag. Denne fremgang var helt essentiel for gymnasiets overlevelse som selvstændig institution efter nedlæggelse af amternes fordelingsudvalg.


Uddannelse:

2011 Arbejdsmiljøkursus, arbejdsmiljøleder

2005 -2006 Pædagogikum kandidat, Faaborg Gymnasium

Gennemførte kandidatur på halv tid.

Erfaringer:

Praktisk, socialt og fagligt arbejde på et mindre gymnasium. Udvikling af samarbejde med folkeskoler. Oprettelse af Science Lab med samling af naturvidenskabelige kompetencer og udstyr.

2005-2006 Undervisningsformidling ved SDU. BB45

Erfaringer: At få indsigt i andre former for administration, undervisning og at arbejde i grupper på tværs af kompetencer. Viden om hvordan forskellige studier kan sammensættes. Arbejde med folkeskoleelever og møde nye kollegaer fra Fyn.

2003-2005 Speciale ved Afdeling for Marine økologi.

Vejleder: Professor og prorektor Katherine Richardson.

2001-2002 Miljøjura under Afdeling for Miljøstudier.

1998-2002 Biologi – 2. del, kandidat-ordning, Aarhus Universitet.

1997-1998 Næstformand for studenterrådet, Aarhus universitet.

Redaktør på studenterbladet ”Delfinen”. Kritisk revisor for Danske Studerendes Fællesråd.


Personprofil:

Jeg er underviser af hele mit hjerte og har været det siden jeg var ganske ung. Jeg arbejder struktureret og effektivt. En passioneret ildsjæl, som brænder 100 % for det jeg giver mig i kast med, og jeg forventer, at andre også gør sig umage.  Jeg er desuden en respekteret leder og kollega med et synligt engagement. Jeg har en positiv tilgang til alle opgaver og udfordringer og kan håndtere og overskue komplekse sammenhænge og formidle på en motiverende og inspirerende måde.

I forhold til ledelsen er jeg kommunikerende, troværdig og bakker op omkring de beslutninger der tages. Jeg trives i en organisation, hvor der er en åben dialog omkring løsninger og udvikling, og hvor kommunikationen og forventninger er tydelige. Jeg går ind for vidensdeling på tværs af alle niveauer og har let ved at kommunikere på alle niveauer. Jeg forventer en konstruktiv debat, når vi støder på bump undervejs. Debatten skal gerne være sober, logisk og baseret på fakta.

Derudover har jeg meget erfaring med at få mennesker til at opnå konsensus. Et godt mødeprincip er altid at forvente, at konsensus opnås om det fælles resultat – og at forhandle, indtil alle har fuldt forstået, og er enige i retningen. Mit drive og motivation ligger i at nå mine mål, som gerne må være ambitiøse.

Jeg har bl.a. lært utroligt meget af de folkeskolelærere, jeg gennem mere end 5 år har samarbejdet med på Antvorskov Skole i Slagelse.

Jeg er på godt og ondt indbegrebet af en ildsjæl; store armbevægelser, store forventninger, mange og store ord, men jeg når også store resultater.

Samtidig vil ord som: Nytænkende, kreativ, loyal, humoristisk og beslutningsdygtig også være naturlige i min personlige profil.

IT: Superbruger på de fleste anvendte IT værktøjer, herunder Officepakken, Word, Excel, PowerPoint mv.

Jeg kan programmere til husbehov og har erfaring med styringssoftware til automatiseret produktion og forskningsudstyr, som f.eks. Raman spektroskop og 3D visualisering.


Øvrige hverv:

2011 Ansvarlig for Naturfagstorvet på Uddannelsesforum

2011, 2012, 2013, 2014 og 2015

”Nørdens basar” – ”Få indblik i nogle af de nye teknologier, som kommer til at præge fremtiden. Vil det gøre livet lettere og give nye pædagogiske muligheder? Temaet præsenterer forskellige sider af den teknologiske udvikling”. I 2014 var det også med 2 dages workshop om design og bygning af 3D-printere.

2011 Foredrag på DR2.
Danskernes akademi om ”Unge og naturvidenskab – sådan øges interessen”.

2009-2011 Undervisningsministeriets kompetenceportal,

Ansvarlig for projekter som udmøntede sig i 10 mio. kr. til efteruddannelse og jeg har deltaget i godkendelse af yderligere 40 mio. kr. til udviklingsprojektet. I den forbindelse nedsatte Undervisningsministeriet/Dialogforum ”Steffens Gruppe” som havde ansvaret for at kvalitetsvurdere og udvælge nye kursusaktiviteter, som var egnede til efteruddannelse, for ansatte på alle institutioner på Undervisningsministeriets område.

2010 Unge Klima Forskere

– projektleder på ekspedition til Grønland. Støttet af Lundbeckfonden.

2009 Talentambassadør v. Science talenter,

Mærsk McKinney Møller videnscenter, det nationale center for talentudvikling.

2009 Repræsentant for Danmark v. Science Picnic 2009 i Warszawa,

Inviteret af den Danske ambassade og Lech Nowicki, projektleder ved det polske Kopernikus Science Center.

2009 Dommer ved Science Cup Denmark og Unge Forskere.

Hvert år var jeg dommer ved flere regionale finaler, sidst april 2015.

2009 Deltager i Innovation Camp 2009.

Deltog i ’Task Force til talentplejen i naturvidenskab’, med ansvar for innovation og ny teknologi. 

2008 Inviteret af Bertel Haarder på inspirationsbesøg på Naturfagscenteret i Norge.

Kiggede bl.a. på GEO videnskab som fag i danske ungdomsuddannelser.

2007 Vinder af DM i naturvidenskabsformidling.

Repræsenterede Danmark i Europamesterskaberne i Grenoble, Frankrig (vi vandt).

2007 VUC Lillebælt,

Odense Seminarium, Skaarup Seminarium. Efteruddannelseskurser for folkeskolelærer, linjefag i biologi samt natur og teknik.

Efter ny bekendtgørelse i 2014 er jeg også udvikler af studieplan og fungerer som eksaminator og lærer på det nye natur og teknologi linjefag.

2007 Konsulent DNF

– Skole Virksomhedssamarbejde.

2005 -10 Science Lab,

Stifter, leder og udvikler. 

Artikler m.v. (uddrag):

‘Everyday Enhancement’: Parents and Professionals Making Decisions about Drug Treatment of Minors for Problems with Learning and Behavior, Imre Bard, Ilina Singh and Peter Eduard:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470015902.a0026494/abstract;jsessionid=8EF14E6C4F671B58E666EDD53CD7866E.f04t04

‘Reflection as a Deliberative and Distributed Practice: Assessing Neuro-Enhancement Technologies via Mutual Learning Exercises (MLEs), Hub Zwart, Jonna Brenninkmeijer, Peter Eduard, Lotte Krabbenborg, Sheena Laursen, Gema Revuelta, Winnie Toonders:

https://link.springer.com/article/10.1007/s11569-017-0287-4


Public views on gene editing and its uses

https://www.nature.com/articles/nbt.3958